ITE (kulak içi)

Minimal işitme kaybından orta düzeyde işitme kaybına kadar tüm işitme kaybı seviyeleri için tavsiye edilir.