İşitme Kaybı

İşitme Kaybı

İşitme Kaybı Nedenleri

İşitme kayıpları kulağın bir veya birkaç yerinde bulunan hasardan meydana gelebilir.

Dış Kulaktan Kaynaklanan Kayıplar

Dış kulak kaynaklı işitme kayıpları, dış kulak yolu enfeksiyonu veya morfolojik bozukluklar sonucu meydana gelir. İşitme hasarının kalıcı olmaması için iyi ve erken müdahale önemlidir.

 
Orta Kulaktan Kaynaklanan Kayıplar

Enfeksiyon, kulak zarı arkasında sıvı birikimi, kulak zarı delikleri (perforasyon) ve otosklerozis (orta kulak kemikçiklerinde katılaşma) orta kulak kaynaklı işitme kayıplarının en sık rastlanan nedenleridir. Dış ve orta kulak problemleri medikal veya cerrahi yolla etkili bir biçimde düzeltilebilmektedir. Eğer bu mümkün değilse, kalıcı işitme kaybı işitme cihazlarıyla kolaylıkla kompanse edilebilir. Dış ve orta kulak problemlerine bağlı işitme kayıpları genellikle iletim tip işitme kaybına neden olur.

İç Kulaktan Kaynaklanan Kayıplar

İşitme kayıplarının büyük bir kısmı iç kulaktan kaynaklanır. En çok karşılaşılan problem yaşa bağlı işitme kayıplarıdır. Ancak şiddetli gürültü, bazı ilaçlar, kafatasına alınan darbeler bazı hastalıklar ve kalıtsal nedenler de işitme kaybına neden olabilmektedir. Ancak işitme cihazı kullanımıyla kişilerin işitme kaybı tolere edilebilmektedir. İç kulağa bağlı işitme kayıpları genellikle medikal olarak tedavi edilememektedir. Ancak işitme cihazı kullanımıyla kişilerin işitmesi düzeltilebilmektedir. İç kulak problemlerinden kaynaklanan işitme kayıpları sensörinöral tiptir. Hem sensörinöral hem de iletim tip işitme kayıpları iç kulak ve diğer bölgelerin etkilenmesiyle oluşur ve bu tür işitme kayıplarına mixt tip işitme kayıpları denir.

İşitme Kayıbı Dereceleri ve Etkileri

16-25 dB – Çok Hafif Dereceli İşitme Kaybı
İşitme testi yapılmadan zor fark edilir. Uzaktan ve fısıltılı kurulan iletişimde güçlük yaşanabilir.

26-40 dB – Hafif Dereceli İşitme Kaybı
30dB’lik bir kaybı olan birey konuşma seslerinin %25-40’ını anlayamaz.
Hafif dereceli işitme kaybı olan bireyler, dinlemek için fazla efor sarf eder ve çabuk yorulur.
Özellikle derslik ya da ofis gibi gürültülü ortamlarda konuşmaları anlamak ve iletişime dahil olmakta zorluk yaşarlar.
İşitme cihazından üst düzey fayda görürler.

41-55 dB – Orta Dereceli İşitme Kaybı
50dB’lik işitme kaybı olan birey işitme cihazı olmadan konuşmanın %80-100’ünü anlayamaz.
Kendi konuşma sesi işitilmediği için ses kontrolü sağlanamaz ve konuşma kalitesi düşer. 
İşitme cihazından üst düzey fayda görürler.

56-70 dB – Orta-İleri Dereceli İşitme Kaybı
55dB’lik bir işitme kaybından sonra konuşmaların %100’ü anlaşılmaz.
Konuşma sesi kalitesi ve konuşma bozulacaktır.
Sağlıklı iletişim kurulamadığı için sosyal açıdan sorunlar başlar.
Doğru cihaz ve uygulamayla işitme cihazından üst düzey yarar görürler.
İşitme cihazı olmadan iletişim kurmaları çok zordur.

71-90 dB – İleri Dereceli İşitme Kaybı
İşitme cihazı olmadan yalnızca yüksek şiddetli sesleri duyarlar.
Uygun işitme cihazıyla çevresel sesleri ve konuşma seslerini duyabilirler.

91dB ve Üzeri – Çok ileri Dereceli İşitme Kaybı
Sesler titreşim olarak fark edilir.
İşitme kaybı konfigrasyonuna bağlı olarak, uygun işitme cihazıyla çevresel sesleri ve konuşma seslerini duyabilirler.

Gerçekler ve Rakamlar

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre dünya çapında 466 milyon kişi işitme kaybı yaşamaktadır. Bunların 34 milyonu çocuktur. 2050 yılına kadar 90 milyondan fazla kişinin işitme kaybı yaşayacağı tahmin edilmektedir. İşitme cihazı kullananların sadece 5’te 1’i cihazından yeteri kadar yarar görmektedir. Bunun en büyük nedeni uygun cihaz seçiminin yapılamaması ve düzensiz kullanımdır. Doğuştan işitme kaybı, 1000 doğumda 1,64 oran ile azımsanamayacak kadar yüksektir. Gecikmiş tanılama ve cihazlama çocuklarda dil-lisan, konuşma, iletişim, psikososyal gelişim ve dolayısıyla okul ve akademik başarıyı olumsuz yönde etkilemektedir.