Dynamo SP

Dynamo SP

Oticon, Dynamo ile ileri ve çok ileri derecedeki işitme kayıplı kişilerin ihtiyaçlarını karşılayacak olan Brain Hearing teknolojisini Super Power ürün segmentinde de sunuyor.

Dynamo’da sunulan özellikler, ileri derecede işitme kayıplı kişilerin 3 temel gereksinimini gerçekleştirir.

  • Tam bir ses erişimi
  • Tüm konuşma detaylarının hesaba katılması
  • Kişiselleştirme

 

Speech Rescue

Speech Rescue, ileri ve çok ileri derecede işitme kayıplarına yüksek frekanslı seslere erişme imkanı sağlayan Oticon’nun frekans kompozisyonudur.

Bu methot kullanıcıya S ve T gibi yüksek frekansı sesleri işitebilme imkanı sunmayı temel alır. Bu işlem orta frekanslardaki ses ip uçları gibi önemli sesleri bozmadan yapılır.

İşitme Cihazı kullanıcısı için bunun anlamı; daha detaylı bir konuşmaya sahip olacaklardır ve böylece konuşmaları daha kolay takip edebileceklerdir.

Sense feedback shieldSP

Bu sistem özel olarak İleri, Çok İleri işitme kayıplı kullanıcılar için geliştirildi.

Bu sistem, feedback (ötme) riskini çok daha hızlı yakalama, daha etkin olarak önleme ve feedback oluşma ihtimalini daha etkin olarak azaltmaya yönelik bir sistemdir. Bunların hepsi yüksek bir ses kalitesini sürdürerek yapılmaktadır.

Hasta için bunun anlamı işitme cihazın ötmesinden korkmadan sevdiklerine sarılabilmek veya telefon kullanabilmektir.

Speech Rescue ve Speech Guard E Kombinasyonu

Bu sistem hastaya artırılmış konuşma anlaşılırlığı konusunda yardımcı olan konuşma detaylarının en üst seviyeye çıkartılmasını sağlar.

1. adım "Kurtarma": İşitme cihazın sinyal yolunda gelen seslerin yüksek frekans bileşenleri öncelikle Speech Rescue ile alçak frekanslara taşınır.

2. adım "Guard": Yüksek frekanslı sesler Speech Guard E ile artırılır. Bu sıkıştırma sistemi kurtarılan konuşma seslerinin net olarak ortaya çıkmasını sağlamak için sinyal girdisinin dinamik kontrastlarını korur.

Super Power için YouMatic

Super Power için olan kişiselleştirme aracı her bir hastaya özgü özel bir uygulama imkanı sunar.

İleri ve çok ileri derecede işitme kayıplı insanlar işitme cihazlarına çok bağlıdır onları kullanmamak gibi bir seçenekleri yoktur. Onlar için cihazları tanıdıkları seslerin dünyası için hayati öneme sahiptir.

Bu durum yeni işitme cihazına geçiş için bir engel oluşturabilir.

Dynamo’daki uygulama kontrolleri ve kişiselleştirme araçları hastanın kişisel tercilerine uygun bir başlangıç noktası sunar ve bu durum yeni işitme cihazı teknolojilerine geçişi kolaylaştırıp, hasta memnuniyetini artırır.

Farklı bütçe ve ihtiyaçları karşılayan 4 farklı fiyat seviyesi

Dynamo SP 10, Dynamo SP 8, Dynamo SP 6 ve Dynamo SP 4